PRESSEMEDDELELSE

25.04.2022

Stadig færre etniske minoriteter får taletid i medierne 

Stadig færre etniske minoriteter kommer til orde i de danske nyhedsmedier, og når de får taletid, sker det typisk i historier, der omhandler integrationsproblemer, indvandring og kriminalitet. Det viser den nye undersøgelse »Dem vi (stadig) taler om – etniske minoriteter i danske nyhedsmedier«, som Center for Nyhedsforskning under Roskilde Universitet har foretaget for foreningen Ansvarlig Presse. 


»Dem vi (stadig) taler om« er det største studie af sin art herhjemme, og følger op på en fem år gammel undersøgelse. Den nye undersøgelse viser, at brugen af etniske minoriteter som kilder er gået tilbage fra 4 til 3,5 procent – og det på trods af, at andelen af etniske minoritetsdanskere i befolkningen samtidig er steget fra 12 til 14 procent, mens uddannelsesniveauet ligeledes er steget. Når det gælder etniske minoriteter med rødder i ikke-vestlige lande, er andelen faldet til 2,5 procent af kilderne i danske nyhedsmedier, mens gruppen udgør en tiendedel af befolkningen.   


Tallene punkterer profetien

»Dem vi (stadig) taler om« er den tredje undersøgelse af repræsentation i det danske mediebillede, som Ansvarlig Presse har iværksat siden 2012, og billedet har været det samme hver gang, påpeger journalist Norma Martinez, der var med til at grundlægge foreningen for 15 år siden. 


“Tallene punkterer profetien om, at inklusionen af minoriteter i nyhederne kommer af sig selv. Udviklingen går tværtimod den gale vej. Danmark bliver stadig mere multietnisk, og vi ser fremvæksten af en stadig større etnisk middelklasse. Men mediebilledet af etniske minoriteter følger ikke med,“ udtaler Norma Martinez. “Det er stærkt bekymrende, at stadig færre minoritetsborgere kommer til orde. Det er en gruppe, der tales meget om, men som sjældent selv inddrages i den offentlige samtale. Og når det sker, handler det typisk om, at gruppen problematiseres.”


Etniske minoriteter optræder næsten kun i historier om problemer

»Dem vi (stadig) taler om« viser – lig med tidligere undersøgelser på området –, at minoritetskilder stort set kun optræder i særlige såkaldte nyhedsreservater, hvor særligt udlændingestof, integration og kriminalstof fylder meget. Etniske minoriteter er samtidig fraværende i rollen som ekspertkilder. Omvendt viser undersøgelsen at ikke én etnisk minoritet kom til orde i optællingsperiode indenfor emner som bolig, daginstitutioner og børnepasning, videregående uddannelse samt økonomi, skat og betalingsevne.

Etniske minoriteter går også på hospitaler, i butikker, i biografen

“Mon ikke det skulle være muligt at finde relevante minoritetskilder inden for disse emner også?” skriver lektor Hanne Jørndrup, der er forfatteren til rapporten og tilføjer: “Man går på arbejde, i daginstitution, i skole, til idræt, til lægen, bliver indlagt på hospitaler, går i butikker, i biografen, rejser på ferie osv. Alle de nyheder, der handler om, hvordan vi skal indrette den hverdag, vi lever i, kan lige så vel kalde på stemmer fra minoritetskilder som majoritetskilder. Men det sker overraskende sjældent.”   


Undersøgelsen »Dem vi (stadig) taler om« er baseret på i alt 3.044 nyhedskilder i 1244 nyhedshistorier i danske dagblade, regionalaviser samt nyheder fra DR og TV2 i udvalgte dage i løbet af 14 uger i 2021.


Læs hele undersøgelsen her:  »Dem vi (stadig) taler om – etniske minoriteter i danske nyhedsmedier«FOR MERE INFORMATION, INTERVIEW OG UDTALELSER KONTAKT:


- Norma J. Martinez, Medstifter af Ansvarlig Presse og journalist: 25 17 48 63 eller norma.privat@gmail.com

- Aydin Soei, Medstifter af Ansvarlig Presse, journalist og sociolog: 61 65 37 32 eller aydinsoei@gmail.com

- Hanne Jørndrup, lektor ved Center For Nyhedsforskning, Roskilde Universitet: hajoe@ruc.dk