2022    "Dem Vi (Stadig) Taler Om" - ETNISKE MINORITETER I DANSKE NYHEDSMEDIER

           BILAGSRAPPORT til "Dem Vi Taler Om" (2022)

    

2017    "Dem Vi Taler Om" - ETNISKE MINORITETER I DANSKE NYHEDSMEDIER

            BILAGSRAPPORT til "Dem Vi Taler Om" (2017)


2012    "Nydanskere i Nyhedsbilledet" - En unders√łgelse af danske nyhedsmediers

          inddragelse af indvandrere og efterkommere i indlandsstoffet

          BILAGSRAPPORT "Nydanskere i Nyhedsbilledet" (2012)    


Publikationer